INFORMARE

LUKOIL Romania S.R.L., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile romane, cu sediul în București, Strada Siriului Nr 20, Corp A, Sector 1, Telefon: +40 21 227 21 06, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/4469/1998, având Cod de Identificare Fiscala RO10548022, capital social 399.450.140 lei, prin reprezentant legal (“Societatea”),

Prin prezenta dorim să informăm toate persoanele interesate, cu privire la o tentativă de fraudă împotriva Societății și clienților sai. Din informațiile deținute de Societate, o serie de clienți ai Societății au primit în cursul ultimelor zile notificări cu privire la schimbarea contului bancar în care acestea ar urma sa efectueze plățile în conformitate cu contractele în derulare.

În cazul în care ați primit o astfel de notificare, vă rugăm să nu dați curs solicitării și să luați legatură cu persoana de contact din cadrul Societății, pentru a verifica validitatea informațiilor primite.

Dorim să informam că Societatea a demarat toate masurile necesare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru a limita prejudiciul și a atrage răspunderea persoanelor responsabile.

LUKOIL România S.R.L.
LUKOIL România S.R.L.

Având 309 stații de distribuție carburanți, peste 3000 de angajați și peste 300 de parteneri și colaboratori, LUKOIL România este unul dintre jucătorii semnificativi de pe piață. Te așteptăm 24/7 în orice stație LUKOIL din țară cu o gamă variată de produse și servicii.